Lọ lem Updates

a video đã được thêm vào: Lọ lem & Prince Charming — D O W N ~ cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Ella and Kit ~ trang chủ cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Everything bạn want ~ Cinderella/Prince Charming/Anastasia cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a comment was made to the poll: yêu thích mouse? cách đây 2 tháng by amberfairywings
a comment was made to the poll: What is bạn yêu thích charactoristic Lọ lem has? cách đây 2 tháng by amberfairywings
a comment was made to the poll: If They Made A Disney Princess Movie Who Should Play Lọ lem cách đây 2 tháng by amberfairywings
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc Belle? cách đây 2 tháng by amberfairywings
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc Ariel? cách đây 2 tháng by amberfairywings
a comment was made to the poll: Does Lọ lem have a unique voice? cách đây 2 tháng by amberfairywings
a photo đã được thêm vào: R U SRS cách đây 2 tháng by amberfairywings
a poll đã được thêm vào: Who would have been perfect as the Grand Duke cách đây 5 tháng by JefefrsonFan99
a video đã được thêm vào: lady tremaine || (un)happily ever after cách đây 6 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Lọ lem [AMV] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Lọ lem - Speechless hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Disneycember Lọ lem 2015 hơn một năm qua by BB2010
an icon đã được thêm vào: Lọ lem hơn một năm qua by tiffany88
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Greatest Lọ lem phim chiếu rạp hơn một năm qua by Makeupdiva
fan art đã được thêm vào: Lọ lem and Prince Charming hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Ella & Kit - "Enchanted" hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: kit & ella; i'm trang chủ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 👑Ella & Kit | Once Upon A December👑 hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ella & kit | we found tình yêu hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Lọ lem | ella x kit | feels hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Ella/Kit - When I Saw bạn (Cinderella) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ♛ Ella (Cinderella) & Kit (The Prince) | CLOSER hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the pop quiz question: Lucifer is a... hơn một năm qua by Makeupdiva
a pop quiz question đã được thêm vào: Lucifer is a... hơn một năm qua by TwilightPhantom
an answer was added to this question: Do you think Cinderella was a doormat? hơn một năm qua by Karoii-chan
an article đã được thêm vào: Cinderella: Magical Dreams hơn một năm qua by deltabannermen
an article đã được thêm vào: Lọ lem at the Disney Theme Parks hơn một năm qua by deltabannermen
an article đã được thêm vào: Lọ lem hơn một năm qua by deltabannermen
a comment was made to the poll: Which Prince Charming do bạn like better? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Which Lọ lem do u like? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc pocahontas? (sorry if it was already asked before) hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Which Movie Does She Look Most Beautiful In hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: On some sites Cinderella's prince's name is Christopher. How do bạn like it? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Công chúa Công chúa Anastasia hoặc Drizella? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: What is your yêu thích dress Lọ lem wears? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Is Lọ lem your yêu thích Disney princess? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: yêu thích song from Cinderella? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Which actress played the best Cinderella? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc Snow White? hơn một năm qua by AudreyFreak
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích character? hơn một năm qua by hatelarxene
a comment was made to the poll: what is your favorite? hơn một năm qua by hatelarxene
a link đã được thêm vào: 11 Lọ lem Movie Adaptions Ranked hơn một năm qua by MerDerLover
a comment was made to the poll: yêu thích Cinderella's outfits? hơn một năm qua by Sparklefairy375
a comment was made to the poll: Which movie do bạn like more? hơn một năm qua by Sparklefairy375
a poll đã được thêm vào: Which movie do bạn like more? hơn một năm qua by hatelarxene
a video đã được thêm vào: Lọ lem DIY Ears Headband hơn một năm qua by PrincessFairy