trả lời câu hỏi này

Abduction Câu Hỏi

who has actually met taylor and got 2 ask him about the movie?

i did!
 twilightlover73 posted hơn một năm qua
next question »