tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

wantadog đã đưa ý kiến về Riku114
"Do stuff I guess" - Wantadog2018 đã đăng cách đây 3 giờ
wantadog đã đưa ý kiến về Riku114
Munakata: "Sorry for making bạn do this"

Chisa: "Say my name and it's even!"

Munakata: "No"

Riku: "Sorry for making bạn do this"

Wanta: "Call me your best friend and we're even!"

Riku: "No" đã đăng cách đây 4 giờ
TheLefteris24 đã bình luận…
Lefteris: ''Call me bởi a nickname like I do for bạn and we're even!'' cách đây 3 giờ
TheLefteris24 đã bình luận…
Riku: ''Maybe tiếp theo time'' cách đây 3 giờ
TheLefteris24 đã bình luận…
The relatable feels are all over the place, man !!!! cách đây 3 giờ
wantadog đã đưa ý kiến về Riku114
I scared Riku with how badly the Aoi thing is taking its toll on me đã đăng cách đây 6 giờ