tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

wantadog đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Sometime in the tiếp theo few days, imma play a spoopy game, but should I do Claire hoặc Whispering Willows... đã đăng cách đây 3 giờ
wantadog đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Work tomorrow T_T

At least Thursday shouldn't be crazy bad. đã đăng cách đây 4 giờ
wantadog đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
"Hand me that potato masher."

Me: "A potatomasher is a German grenade."

"Why do bạn know that?" đã đăng cách đây 11 giờ