Charlene

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female
  • Kansas
  • Favorite TV Show: CSI, House, 2 1/2 men, Ghost Whisperer
    Favorite Movie: Twilight, The Notebook, A Walk to Remember, The Proposal, NEW MOON!
    Favorite Musician: To many to danh sách
    Favorite Book or Author: Any of the Twilight Series sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

katej1975 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Happy Rob Pattinson's Birthday..x đã đăng hơn một năm qua
daphne_cullen trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy Easter! :] đã đăng hơn một năm qua
daphne_cullen trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Happy April Fool's day. :] đã đăng hơn một năm qua