Joyce

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 29 years old
  • Belgium
  • Favorite TV Show: hàng đầu, đầu trang Gear, NCIS, CSI, The Mentalist, One cây Hill, House MD, ...
    Favorite Movie: Pride&Prejudice, Twilight, Moulin Rouge, A Walk To Remember, The Princess Diaries 1&2, Pirates of the Caribbean, The Chronicles of Narnia, ...
    Favorite Musician: The Script, Beethoven, Idina Menzel, Celine Dion, Alphabeat, One Republic, ...
    Favorite Book or Author: Pride&Prejudice, Twilight Series, Anna Karenina, Bernini Mysterie, Da Vinci Code, Juvenalis Dilemma, Link, ...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
callianltm trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey, where are bạn from Belgium ? :D I live there too :) đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
link - Pls add your ideas!! đã đăng hơn một năm qua
becca85 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
~*~ Happy Halloween ~*~ đã đăng hơn một năm qua