Teodora Bass:)

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Female, 22 years old
  • Podgorica
  • Favorite Movie: Remember me:)
    Favorite Musician: Beyonce:)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TeodoraPavlovic đã đưa ý kiến …
Belive:) đã đăng hơn một năm qua