maria

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female
  • Germany
  • Favorite TV Show: Những người bạn and Dr. House
    Favorite Musician: Lady Gaga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
applebear123 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
happpppiiiiieeee new năm to bạn tooo maria!!! ^^ đã đăng cách đây 22 ngày
heart
applebear123 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hiiii maria!!! ^^
¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 🌟*
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨\_________/¨¨ đã đăng cách đây một tháng 1
mischievous
applebear123 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
happppyyyyy halloweeeennnn!!!🎃🎃🎃 đã đăng cách đây 2 tháng