Anna Jawaid

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 29 years old
  • Newcastle upon Tyne, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries
    Favorite Movie: Twilight
    Favorite Book or Author: HP, Twilight nd TVD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4)

thông tin trên tường của tôi

heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi -___- đã đăng hơn một năm qua
Miiss_Universee đã đưa ý kiến về Damon & Elena
tình yêu the new spot look ! x đã đăng hơn một năm qua
Miiss_Universee đã đưa ý kiến về Damon & Elena
dont bạn think we need a new spot look? with all the s4 [final] moments included? #justsaying #notfeelingthisonesomuch đã đăng hơn một năm qua
delenafan123 đã bình luận…
Yes I think we have amazing new delena moments to put up there and also what quote should we use for the page? hơn một năm qua
delenasalvatore đã bình luận…
I've been saying that for a while. I think our new banner should have a happier tone, reflecting 4x23; the biểu tượng should (probably) be the kiss, and the khẩu hiệu should be what Elena đã đưa ý kiến to Damon in the finale. hơn một năm qua