Eline Jackson ♥

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
________,+.*,.
______,+.*`,+.*,
,+,*`,+.*`, +..*`,+.*`+*`,+
___,+.*`+*`+,*+*`,+
_____,+.*`,+,*,.+
____,+.*`+,_,+.*`,+__
╔ ╗ ★ ° ♥ ¸ ¸ ♥ Wishing bạn * * ° ♥ ¸JOY¸ ♥ * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. LIGHT * * ¸. ♥ * ° •. ♥. *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° ★:.. * ♥ ¸ ♥ PEACE ♥ * ° * ° ♥ ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ Merry giáng sinh ★ đã đăng hơn một năm qua
smile
MJBabyBeMinex đã đưa ý kiến về Johnny Depp
Do bạn guys communicate with eachother when you're off fanpop? I would tình yêu to talk to all of bạn and get to know eachother thêm :) Do bạn know a fansite where they all get together? đã đăng hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
that's difficult! bạn can comunticate via e-mail! like i do sometimes! but bạn need the address of course! yeah but that would be great! hơn một năm qua
egy-menna đã bình luận…
Maybe we can gather on a Facebook group hoặc something ... hơn một năm qua
heart
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥
kisses♥¸.•*´¯)..*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯)*•.¸♥kisses♥¸.•*´¯) đã đăng hơn một năm qua
MJBabyBeMinex đã bình luận…
<3 hơn một năm qua