thêm hình ảnh

MJ's This is it Hình ảnh

thêm video

MJ's This is it Video

tạo phiếu bầu

MJ's This is it Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: i wish...
i wish...
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: All of the above
36%
31%
người hâm mộ lựa chọn: No.
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Yes - I it was AWESOME!
96%
2%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome(5 stars)
77%
21%
thêm mj's this is it số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

MJ's This is it Các Câu Trả Lời

7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm mj's this is it các câu trả lời >>  
viết bài

MJ's This is it Các Bài Viết

thêm mj's this is it các bài viết >>  

MJ's This is it đường Dẫn

thêm mj's this is it đường dẫn >>  

MJ's This is it tường

crying
Queen_Chill đã đưa ý kiến …
Still the best guy ever!! a good person and an awesome singer..... I just wish he was still here! đã đăng hơn một năm qua
JosepineJackson đã bình luận…
I was big his người hâm mộ too some time cách đây :) I still like and respect him. He really was a nice musician and person :) hơn một năm qua
CarmelaSerrano đã đưa ý kiến …
i miss michael jackson im cry đã đăng hơn một năm qua
smile
Alexandra323 đã đưa ý kiến …
I miss him when i watched this..:/ But i tình yêu this movie still ! <3 đã đăng hơn một năm qua