chim giẻ cùi, jay Holding

thành viên fanpop từ năm May 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

 
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

wink
Andreamcg đã đưa ý kiến …
finally good asa´s pics, well done đã đăng hơn một năm qua
smile
lyssarie_02 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi! Thanks for posting Asa's pics. They're really nice đã đăng hơn một năm qua
purplefire12 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
u post really good pics of Asa and i try to find them but end up failing Epically so really good job :D đã đăng hơn một năm qua