Take a guess

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Male, 20 years old
  • Antartica, Antartica
  • Favorite TV Show: Naruto Shippuden
    Favorite Movie: Real steal, the hunger games, the Avengers
    Favorite Musician: Eminem, Ludacris, âm bass, tiếng bass, bass Nectar
    Favorite Book or Author: Daniel x, maximum ride, tunnles, red pyrimid, percy Jackson series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DaPeople316 đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
It feels so empty đã đăng hơn một năm qua
killer24 đã bình luận…
GHOSTS!! hơn một năm qua
DaPeople316 đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
Some things just dont change đã đăng hơn một năm qua
DaPeople316 đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
Bye everybody
I might be back one ngày đã đăng hơn một năm qua
FearfactorYJ đã bình luận…
Farewell. ((;w; I don't even know bạn but I'ma miss you.)) hơn một năm qua