thêm hình ảnh

Angry Birds Hình ảnh

thêm video

Angry Birds Video

tạo phiếu bầu

Angry Birds Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: black
27%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Black Bird
30%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Black Bird
32%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Black Bird
49%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Angry Birds Classic
65%
27%
thêm angry birds số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Angry Birds Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm angry birds các câu trả lời >>  
viết bài

Angry Birds Các Bài Viết

thêm angry birds các bài viết >>  

Angry Birds đường Dẫn

thêm angry birds đường dẫn >>  

Angry Birds tường

Purple-Enderman đã đưa ý kiến …
We're doing a math project on angry birds and parabolas. đã đăng hơn một năm qua
heart
Donadelike đã đưa ý kiến …
Chuck forever! (Yelow bird) đã đăng hơn một năm qua
blackpanther666 đã bình luận…
I tình yêu the way his eyes and eyebrows bounce up and down in a sequential motion. It's pretty hilarious. :D hơn một năm qua
laugh
samqueen101 đã đưa ý kiến …
*clicks fan* đã đăng hơn một năm qua