Kate Austen Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

smile
BeautifulLover đã đưa ý kiến …
bạn can go to Kate & Sawyer's spot and đệ trình a banner and biểu tượng for a new spot look đã đăng hơn một năm qua
kateandjack đã đưa ý kiến …
I am the 1000th fan!:))) đã đăng hơn một năm qua
KaterinoulaLove đã đưa ý kiến …
..So aparrently I got a die-hard here and I don`t deserve it at all.I guess it`s that new thing with huy chương that`s been going on fanpop ,so I quit the club..:S It just doesn't feel right to other fans.. Just sayingg... đã đăng hơn một năm qua
crying
1551Forever đã đưa ý kiến …
Evangeline Lilly always had the best scenes with Josh Holloway. Gosh... I miss her and him so much. đã đăng hơn một năm qua
RebbiKala đã bình luận…
Agree hơn một năm qua
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
Best Word to Describe Sawyer&Kate contest - Come vote please!

link đã đăng hơn một năm qua
heart
energizerbunny đã đưa ý kiến …
"TV Female Characters" Spot

link đã đăng hơn một năm qua
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
những người hâm mộ of Lost:

link

Come vote for the new icon-a-week theme! đã đăng hơn một năm qua