Jashin Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

Onyx050569 đã đưa ý kiến …
Finally my people! Praise Lord Jashin-sama! đã đăng hơn một năm qua
surprise
ravissa đã đưa ý kiến …
wow, lord Jashin actually has a fanclub đã đăng hơn một năm qua
ImmortalHidan đã đưa ý kiến …
HELL FUCKIN' YEAH! Finally Human people WHO SUPPORT JASHIN! đã đăng hơn một năm qua
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
Hail Lord Jashin đã đăng hơn một năm qua
Insectakill đã bình luận…
Ok *gets down on knees and starts bowing to lord jashin* jashin Sama hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
*does the same* Lord Jashin-Sama hơn một năm qua
Insectakill đã bình luận…
*Starts laughing*maybe i should of thanked Lord Jashin in the interview room when i was laughing because of Sarah giving me that sweeaaat pain :) hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại yeah hơn một năm qua
smile
ulquifan98 đã đưa ý kiến …
i just joined yet im already luvin this!!!!! đã đăng hơn một năm qua
iku9433 đã đưa ý kiến …
so.......how do i become a jashinist>??? đã đăng hơn một năm qua
TiaMinx đã đưa ý kiến …
well there are some nice Jashinists on here :) but bạn know we should all talk to eachother thêm on here, being a Jashinist can feel lonely sometimes in this heathen infested world. We should all talk and share our experiences as Jashinists and stuff. It would be nice :D đã đăng hơn một năm qua
JashinsFollower đã đưa ý kiến …
Why is the tường blank? T_T Rei-chan sad for the wall. So Rei-chan will post this ngẫu nhiên thingy on the tường so that the tường isn't so bare. ^^Rei-chan feels better now! đã đăng hơn một năm qua
Jashin11hidan đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Seiumi đã bình luận…
Yay it's not so empty anymore :3 hơn một năm qua