thêm hình ảnh

Doctor Who... series 1 - series 4. Hình ảnh

thêm video

Doctor Who... series 1 - series 4. Video

tạo phiếu bầu

Doctor Who... series 1 - series 4. Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: David Tennant.
88%
12%
người hâm mộ lựa chọn: 2
53%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Rose Tyler
78%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Rose (I want him to tell her he loves her)
54%
28%
người hâm mộ lựa chọn: OMG.Yes! I think so!
35%
18%
thêm doctor who... series 1 - series 4. số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Doctor Who... series 1 - series 4. Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm doctor who... series 1 - series 4. các câu trả lời >>  
viết bài

Doctor Who... series 1 - series 4. Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Doctor Who... series 1 - series 4. đường Dẫn

thêm doctor who... series 1 - series 4. đường dẫn >>  

Doctor Who... series 1 - series 4. tường

heart
fansfunsz đã đưa ý kiến …
my fav are 2-3-4-5-6 đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã đưa ý kiến …
Nothing moves me like 'Doomsday' and 'The Stolen Earth'. đã đăng hơn một năm qua
akimamg đã bình luận…
Same here i get moved all so hơn một năm qua
AJ96 đã đưa ý kiến …
I'm a huge người hâm mộ of David Tennant as the Doctor...not so much Matt Smith đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Finally! I have met someone who agrees that Matt isn't a good Doctor!!!!!!!! :) hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
I liked him at the beginning but as the hiển thị progressed, I went off him completely. hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
No one will ever beat David Tennant!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua