tạo phiếu bầu

Những nàng công chúa Disney Những Nàng Công Chúa Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị những nàng công chúa disney số phiếu bầu (11401-11500 of 50381)
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Yes, they don't give a chance to the others
66%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 1959
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 2015
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: YAY!
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 3xZ
47%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora being told she has to marry a stranger and never see Philip again
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Secluded from all society and people, but you're with three people bạn tình yêu
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Your tình yêu sacrificing his life for your freedom
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Rapunzel meeting her parents
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
49%
33%
người hâm mộ lựa chọn: No
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: sad moments
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: No
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Animated
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Animated
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ Lem (2015)
63%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ Lem (2015)
53%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Rodgers and Hammerstein's Lọ lem (1997)
44%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Asabala2
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: fanlovver
28%
25%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: kristenfan10109
27%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Sk8er_Grl
42%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ntmfan0707
30%
18%
người hâm mộ lựa chọn: fanlovver
30%
15%
người hâm mộ lựa chọn: fanlovver
27%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Asabala2
30%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Sk8er_Grl
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Sk8er_Grl
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Sk8er_Grl
37%
24%
người hâm mộ lựa chọn: bạn know what! I think she is!
53%
41%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Naveen
45%
31%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Charming
50%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
40%
14%
người hâm mộ lựa chọn: No
52%
Other
25%
người hâm mộ lựa chọn: The Stabbington Brothers
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: James and Eudora
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: The Princess and The Frog
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Mama Odie and Juju
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
60%
28%
người hâm mộ lựa chọn: The Princess and The Frog
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Rapunzel và Flynn
66%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Mother Gothel
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Flynn Rider
66%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Rapunzel
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebus
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 9. Charming
57%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 11. Kristoff
62%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 8. John Smith
66%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan and Shang
50%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 5. The Beast/Adam
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 4. Philip
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 3. Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
31%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Aladdin: hoa nhài thinks Aladdin's dead
20%
16%
người hâm mộ lựa chọn: romantic partner.
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: No, she doesn't hate girly girls
71%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Snow White
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Aurora
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: being daughter of a king
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: A good friend
66%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Part of Your World
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 2015
60%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Merida
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: No
96%
4%
người hâm mộ lựa chọn: She's both/She's neither
50%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Cinderella/Ella
56%
26%
người hâm mộ lựa chọn: The song Where Do I Go From Here
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Because their characters/movies carry old fashioned views/messages regarding wome
56%
16%
người hâm mộ lựa chọn: ntmfan0707
41%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Being confused when someone is genuinely nice to bạn because your not used to it
61%
30%
người hâm mộ lựa chọn: "So This is Love"
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
51%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Yes (who and why?)
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem (1950)
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: No
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: No, character development doesn't really mean complexity
73%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Pictures are nice to have, but not essential
61%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Personal lists and hàng đầu, đầu trang 10 type các bài viết
45%
21%
người hâm mộ lựa chọn: It's original yellow color
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: It's original yellow color
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: It's original purple color
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: The coral one
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Elegant Princesses
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Ariel
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: A bit, sweetie!
67%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1950
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Neither!!!
59%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Mushu
25%
22%
người hâm mộ lựa chọn: It's bad
58%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ★ Sure Prue, it would be my pleasure! I tình yêu to vote in Disney số phiếu bầu ★
79%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Sure, I'd tình yêu to :3
61%
22%
người hâm mộ lựa chọn: All phim chiếu rạp no , but they know the names of every Princesses
56%
26%
người hâm mộ lựa chọn: I don´t care about them
45%
23%
người hâm mộ lựa chọn: No
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
83%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Lily James Lọ lem
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem (Cinderella)
95%
5%