thêm hình ảnh

Clannad Hình ảnh

thêm video

Clannad Video

tạo phiếu bầu

Clannad Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Okazaki and Furukawa Family.
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu Her
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: yes
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Nagisa Furukawa
25%
22%
thêm clannad số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Clannad Các Câu Trả Lời

4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm clannad các câu trả lời >>  
viết bài

Clannad Các Bài Viết

thêm clannad các bài viết >>  

Clannad đường Dẫn

thêm clannad đường dẫn >>  

Clannad tường

crying
NagisaFurukawa- đã đưa ý kiến …
I was watching some Clannad/Clannad After Story moments with a friend. And i started bawling my eyes out. Clannad is such a good Anime,but very sad. Still to this ngày i cannot bring myself to di chuyển past them sad moments in Clannad while watching them. Other than that Clannad is a funny anime series. Sometimes funny. Sometimes sad. đã đăng cách đây 5 tháng
big smile
Soranaru đã đưa ý kiến …
Does anyone know the recipe for dango? đã đăng hơn một năm qua
NagisaFurukawa- đã bình luận…
Google it. bạn will find out. cách đây 5 tháng
NagisaFurukawa- đã bình luận…
Here is the link for the recipe to make Dango. ----> link cách đây 5 tháng
3ASV89 đã đưa ý kiến …
Unbelievable! The club has passed 2300 fans. đã đăng hơn một năm qua
Soranaru đã bình luận…
IKR?! Neva thought it was popular!!! hơn một năm qua