Khắc tinh ma cà rồng Updates

a video đã được thêm vào: Dawn Summers | Hush cách đây 2 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: Spike and Angel - Bad Guy cách đây 2 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: Angelus Tribute II Buffy The Vampire Slayer cách đây 2 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: 15 Reasons Buffy Should've Chose Spike cách đây 2 ngày by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Angel | Graceless cách đây 5 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: I'll Be Good | Spike cách đây 5 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: Angel - Demons cách đây 5 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: the fanged four; it's between bạn and me cách đây 5 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: angelus; don't mess with me cách đây 5 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: b u f f y + a n g e l - TENDER cách đây 8 ngày by Piu95
a video đã được thêm vào: Cordelia Chase | I'm Not Your Toy (BTVS/ATS) cách đây 14 ngày by Piu95
an icon đã được thêm vào: buffy the vampire slayer các biểu tượng ♥ cách đây 19 ngày by laurik2007
a video đã được thêm vào: Easier [Bᴜғғʏ Tʜᴇ Vᴀᴍᴘɪʀᴇ Sʟᴀʏᴇʀ] cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel | Yet cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: BuffyVerse | Class Protector cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy the Vampire Slayer | Electric Feel cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: white chim bồ câu, bồ câu | buffy & faith cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel | Someone bạn Loved cách đây một tháng 1 by Piu95
a link đã được thêm vào: 10 Times Cordelia Was The Most Important Character On Buffy The Vampire Slayer And Angel cách đây một tháng 1 by AcidBanter
a comment was made to the poll: Rewatch of Season 7 yêu thích Storyline? cách đây một tháng 1 by Flickerflame
a comment was made to the poll: Rewatch Season 6 yêu thích Storyline? cách đây một tháng 1 by Flickerflame
a comment was made to the poll: Rewatch Season 3 yêu thích Storyline cách đây một tháng 1 by Flickerflame
a video đã được thêm vào: ► BTVS | Comes And Goes cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Faith Lehane (BTVS/ATS) - Control cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: BtVS/Ats | The Chain cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: buffy & Angel | all i want cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel | Rush cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel- The Night We Met cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy and Angel | Where are bạn now? cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: ▻buffy & Angel | don’t give me up cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel | She Will Always Hate Me cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: buffy + Angel | your soul cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers, I Was Here cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers - Unsteady cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers ll Battling Depression cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: BTVS - Buffy Summers - Human cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers | Monster cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel | Someone to bạn cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy & Angel | Can bạn tình yêu Me Most cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers | Looking Too Closely. cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: buffy summers || prom Queen cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: buffy summers | lovely. cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers | Like Everybody Else cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Buffy Summers - Class Protector cách đây một tháng 1 by Piu95
a comment was made to the poll: Do bạn think there should have been a spin off series about Anya and Harmony? cách đây một tháng 1 by Sassyslayer98
a link đã được thêm vào: 10 Most Heartbreaking Buffy Episodes cách đây một tháng 1 by AcidBanter
a link đã được thêm vào: Buffy The Vampire Slayer: 10 Most Tragic Deaths, Ranked cách đây một tháng 1 by AcidBanter
a link đã được thêm vào: Buffy the Vampire Slayer: The Scooby Gang's 10 Best Kills cách đây một tháng 1 by AcidBanter
a link đã được thêm vào: Buffy the Vampire Slayer: The 10 Funniest Episodes Ever cách đây một tháng 1 by AcidBanter
a link đã được thêm vào: Buffy The Vampire Slayer: 10 Most Badass Female Characters, Ranked cách đây một tháng 1 by AcidBanter