thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: BTVS, TVD, 12 Monkeys (Syfy), Blindspot, Falling Skies, Dark Matter (Syfy),Star Trek, Voyager, ngôi sao Trek Discovery, X Files.
    Favorite Movie: Terminator.
    Favorite Musician: Dance, Hip Hop, R&B, Rock and Heavy Metal.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my images
các điểm thưởng for your Anya/Xander hình ảnh đã đăng cách đây 10 tháng
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that bạn have a wonderful day. đã đăng cách đây 10 tháng
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. Thank bạn for adding me. đã đăng cách đây 10 tháng