trả lời câu hỏi này

500 Days of Summer Câu Hỏi

Where is the rooftop party scene filmed?

 nagatayoshi posted hơn một năm qua
next question »