Kelly Stanley

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • 33 years old
  • Kent
  • Favorite Musician: Kate bụi cây, cây bụi, tổng thống bush
    Favorite Book or Author: Twilight eclipse/breaking dawn hoặc LOTR
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

team_robward trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cute icon! <3
XOX đã đăng hơn một năm qua
ivabella trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for ur bình luận on bella and edward pic ;) đã đăng hơn một năm qua
ivabella trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hey...thanks for ur bình luận on leah pic :) đã đăng hơn một năm qua