abc ......

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • 26 years old
  • queensland
  • Favorite TV Show: trang chủ and away nieghbours
    Favorite Movie: twilight
    Favorite Musician: taylor nhanh, swift Paramore
    Favorite Book or Author: twilight saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       
Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Sammie96 đã đưa ý kiến …
Please write thêm on the Half Vampire Girl đã đăng hơn một năm qua
Aglaia trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
The girl who fell in tình yêu with a werewolf =] Simply the best... Keep writing!! đã đăng hơn một năm qua
migutza2006 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I like Lilly Black a lot! Keep nghề viết văn ;) đã đăng hơn một năm qua