Tom Gildegraf

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 62 years old
  • Pittsburgh, PA, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

tomgildegraf đã đưa ý kiến về Jazz
Jazz and blues fans? Roy Rogers just released a new album! It's called "Translucent Blues". I highly suggest! đã đăng hơn một năm qua