thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Favorite TV Show: Glee and Đội điều tra hiện trường
    Favorite Movie: The Mask and Deja Vu
    Favorite Musician: Rihanna
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Deathly Hallows
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi