They call me NYC.

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 23 years old
  • Singapore, Singapore
  • Favorite TV Show: Penguins of Madagascar, Phineas and Ferb
    Favorite Movie: Rise of the Guardians, Madagascar 1, 2, 3, Transformers: Revenge of the Fallen
    Favorite Musician: Katy Perry, Owl City (Favourite Song: Fireflies bởi Owl City)
    Favorite Book or Author: I read The Hunger Games, Harry Potter, Percy Jackson, Artemis fowl, and I write my own POM người hâm mộ Fictions sometimes.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

mostar1219 đã đưa ý kiến …
Omg, NYC? I didn't think bạn were on here đã đăng hơn một năm qua
skipper12a đã đưa ý kiến …
bạn need someone to roleplay Skipper? GAME ON. Just let me get a Meebo first. đã đăng hơn một năm qua
skipper12a đã đưa ý kiến …
HAPPY EARLY NEW năm EVERYONE. đã đăng hơn một năm qua