Brooke Palmer

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Favorite TV Show: Thủy thủ mặt trăng
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

sailor-super đã đưa ý kiến về Sailor Senshi
This is awesome
đã đăng hơn một năm qua