steve hicarte

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • 32 years old
  • manila, Philippines
  • Favorite TV Show: nationalgeografic chanel
    Favorite Movie: end of the world
    Favorite Book or Author: anykind of historry and reality
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

orliance has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

orliance đã đưa ý kiến về Sarah Brightman
yup ! đã đăng hơn một năm qua