thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Favorite TV Show: super mario bros 3
    Favorite Movie: king koopa catastrophe
    Favorite Book or Author: super mario bros wii
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

lordbowser has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

lordbowser đã đưa ý kiến về Mario and Luigi
they should make a new brawl because brawl was awesome thumbs up if u agree đã đăng hơn một năm qua
lordbowser đã đưa ý kiến về Mario and Luigi Bowser's Inside
Luigi is hilarious thumbs up if bạn agree đã đăng hơn một năm qua
lordbowser đã đưa ý kiến về Garfield
Garfield should get another TV show!!! đã đăng hơn một năm qua