Gwyn Tyme

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 41 years old
  • Indianapolis, United States of America
  • Favorite TV Show: Inside the Actors Studio
    Favorite Movie: Pandora
    Favorite Musician: Lenny Kravtiz
    Favorite Book or Author: Hope for the hoa
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

gwyntyme đã đưa ý kiến về Justin Bieber
PIX from Tel Aviv!
link đã đăng hơn một năm qua
gwyntyme đã đưa ý kiến về My Chemical Romance
Gotta see these vintage pictures of MCR! link đã đăng hơn một năm qua
brigitte_gerard đã bình luận…
i tình yêu gerard's suit hơn một năm qua
Fenrir đã đưa ý kiến …
Indianapolis? :O i live like...20 miles away haha đã đăng hơn một năm qua
gwyntyme đã bình luận…
what kind of âm nhạc do bạn like? hơn một năm qua