David Fer

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Male, 41 years old
  • Bratislava, Slovak Republic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

flycarpet đã đưa ý kiến về Kawaii
Hi everybody, check it out - www.kawaiishop.sk
really cute things I found there for friendly prices! đã đăng hơn một năm qua