Candice Delamere

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 35 years old
  • Brisbane, Australia
  • Favorite TV Show: Jerseylicious
    Favorite Movie: Practical Magic
    Favorite Musician: Alicia Keys
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

candz đã đưa ý kiến về LeBron James
link

CHECK IT OUT LEBRON FANS, IT'S CRAZY COOL đã đăng hơn một năm qua
smile
candz đã đưa ý kiến về JerseyLicious
Jerseylicious fan's can check out thêm on the cast of Jerseylicious HERE....link bạn can find goss, pic's, vid's, merchandise, real hoặc fakes?, answer số phiếu bầu LOADS MORE......visit today if your a jerseylicious người hâm mộ

Here's the link again just incase bạn missed it.....
link đã đăng hơn một năm qua