callum phillips

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Favorite TV Show: simpsons
    Favorite Movie: kick đít, mông, ass
    Favorite Musician: chis beown
    Favorite Book or Author: diary of awimpy kid
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

callum09 đã đưa ý kiến về Family Guy
poo đã đăng hơn một năm qua
callum09 đã đưa ý kiến về Gia đình Simpson
there awsome đã đăng hơn một năm qua
DTFAN_1 đã bình luận…
meow hơn một năm qua
mariamallow8 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
virgilpetty đã bình luận…
thery are awsome hơn một năm qua
callum09 đã đưa ý kiến …
chloe ive seen bạn but i wont tell eneyone đã đăng hơn một năm qua