Iris Marrero

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 36 years old
  • San Juan, Puerto Rico
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

Vikingfan đã đưa ý kiến về Sookie Stackhouse
ALEX SKARSGARD (ERIC) IS LOOSING THE BATTLE OF THE FANGS TO STEPHEN MOYER! HELP HIM!

Battle of the Fangs is a charity contest between Alex Skarsgard and Stephen Moyer. They have both agreed to wear a T-shirt designed bởi the winning actor and their team – and be photographed wearing it! They want to put our Alex a T-shirt that đã đưa ý kiến Moyer's Muffin! We can't allow that. Please, Alex and Eric have thêm những người hâm mộ than Bill/Stephen!

link đã đăng hơn một năm qua
Vikingfan đã đưa ý kiến về Eric Northman
GO TO SCREAM AWARDS, AND VOTE FOR ALEX SKARSGARD (ERIC) AS BEST HORROR ACTOR! bạn HAVE TO VOTE EVERY DAY!

www.spike.com/event/scream/page/vote/category/39551 đã đăng hơn một năm qua
Vikingfan đã đưa ý kiến về Eric Northman
ALEX SKARSGARD IS LOOSING THE BATTLE OF THE FANGS TO STEPHEN MOYER! HELP HIM!

Battle of the Fangs is a charity contest between Alex Skarsgard and Stephen Moyer. They have both agreed to wear a T-shirt designed bởi the winning actor and their team – and be photographed wearing it! They want to put our Alex a T-shirt that đã đưa ý kiến Moyer's Muffin! We can't allow that. Please, Alex and Eric have thêm những người hâm mộ than Bill/Stephen!

link đã đăng hơn một năm qua