Yulia Kuzmenko

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Female, 24 years old
  • Kyiv, Ukraine
  • Favorite TV Show:
    Favorite Musician:
    Favorite Book or Author: "Pollyanna" bởi Eleanor H. Porter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Juli_UA đã đưa ý kiến …
I`m like a little girl... I can be a child here) đã đăng hơn một năm qua
smile
Juli_UA đã đưa ý kiến về Snow White
Is Snow White the youngest girl of Disney`s princesses? đã đăng hơn một năm qua
Sparklefairy375 đã bình luận…
Yes, she is 14. hơn một năm qua
big smile
Juli_UA đã đưa ý kiến …
Hello everyone! I`m from Kyiv, Ukraine. I`m 17. I don`t speak English good but now I can improve my skills in English. And I can practise. It is interesting here, I see! I hope I will find new Những người bạn here. đã đăng hơn một năm qua