thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Female
  • Australia
  • Favorite TV Show: Neighbours
    Favorite Musician: Katy Perry
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
karolinak1999 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanxx for the add back!!!! đã đăng hơn một năm qua
wink
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hey! Nice to meet bạn and Doctor Who forever! :) đã đăng hơn một năm qua
FlamingoRose99 đã đưa ý kiến về Glee
Happy b'day Dianna! & Aussie Gleeks: It's Glee night @ 8:30 on 11! đã đăng hơn một năm qua