Maddison Hardie

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 24 years old
  • Emerald, Australia
  • Favorite Musician: Amy Lee, Evanescence.
    Favorite Book or Author: anything bởi David eddings
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
amyleerocks25 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại it's cool, HELL YEAH I CAN'T WAIT FOR THE NEW ALBUM!!! I AM SO FUCKING EXCITED!!!! Anyway how's life? Hahaha I'm on a sugar rush right now LOL – Liên minh huyền thoại I keep running around my house making weird noises hahahaha đã đăng hơn một năm qua
EvFan5282 đã đưa ý kiến …
No, there isn't a way to travel in time to the new album :( I'll message bạn when I do though :D OMG IM SOOOOOO EXCITED THOUGH! đã đăng hơn một năm qua
EvFan5282 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
LOL, I always do that too. OMG I don't know if I can wait any longer! I'm dying for it. I miss Evanescence SO much! I'm really excited to hear the new stuff. I really like the song in the twitvid Stompin Steve. Did bạn see the twitvids? đã đăng hơn một năm qua