Shane Mims

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Male, 33 years old
  • Smithville, TN
  • Favorite Movie: The Lord of the Rings:the Return of the King
    Favorite Musician: Phil Collins
    Favorite Book or Author: The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

AtomicSuperman has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

kt-lyn14 đã đưa ý kiến …
I KNOW!!!!! THEY ROCK!!!! đã đăng hơn một năm qua
AtomicSuperman đã đưa ý kiến về Johnny Depp / Tim burton Films
Johnny Depp and Tim burton are two of the best collaborators in film today! đã đăng hơn một năm qua