Vampire Diaries những người hâm mộ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

heart
Awesome9470 đã đưa ý kiến …
I tình yêu THE VAMPIRE DIARIES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
TheTVDLover đã đưa ý kiến …
xin chào all, I'm not sure if any of bạn guys go here but the vampire-dairies.net các diễn đàn will be closing in a week hoặc two. I am going around to the different TVD fanpop spots to see if there is anyone that would like to start a new VD diễn đàn site. It's a big undertaking and Mods are needed and with the new season about to start we need a place to talk about it.. So if bạn ever thought about starting one hoặc would like to help just send me a pm here. I hope to hear from ya'll soon

Kris :D đã đăng hơn một năm qua
heart
dejc1999 đã đưa ý kiến …
spending time with my boyfriend kody đã đăng hơn một năm qua
cool
cashanadiggs đã đưa ý kiến …
getting better and better at pool. đã đăng hơn một năm qua
dante44 đã bình luận…
TVD fanz plz i need help findin this out.What was the soundtrack played at the end of vampire diaries season 3 episode 1.I realy lyk the song.Plzzzzzzzzzzzzsszzzzzss. hơn một năm qua
big smile
Sarah2393 đã đưa ý kiến …
Hey. Can bạn please can bạn tham gia the Klaus and Stefan spot at
link
If bạn like them, join! xx đã đăng hơn một năm qua
smile
Damon-Bamon12 đã đưa ý kiến …
Aww only 18 fans? I'll bring thêm ;) đã đăng hơn một năm qua
Damon-Bamon12 đã bình luận…
21 fans, mucho mejor. ;D hơn một năm qua
KATIE4DAMON đã bình luận…
thanx buddy !!! hơn một năm qua
kiss
EKMUSICFREAK đã đưa ý kiến …
Gotta Luv an leave ya (x) PEACE đã đăng hơn một năm qua
KATIE4DAMON đã bình luận…
okay hơn một năm qua
KATIE4DAMON đã đưa ý kiến …
WE NEED YOUR PICS , video , các bài viết AND đường dẫn PLEASE !!
đã đăng hơn một năm qua
smile
vampgirl777 đã đưa ý kiến …
I tình yêu vampire diaries đã đăng hơn một năm qua
KATIE4DAMON đã bình luận…
i know , it's great hơn một năm qua
monkey
vampgirl777 đã đưa ý kiến …
vampire diaries was awesome last night đã đăng hơn một năm qua
KATIE4DAMON đã bình luận…
thanx 4 posting the pics hơn một năm qua
vampgirl777 đã bình luận…
wens vampire diaries coming back on hơn một năm qua
nbabeezzzz đã đưa ý kiến …
i <3 vampire diaries. ian somerhalder is soooo hot!!! đã đăng hơn một năm qua
KATIE4DAMON đã bình luận…
agree hơn một năm qua