Uchiha Itachi Updates

an answer was added to this question: why did you like itachi uchiha hơn một năm qua by sakuraxitachi1
a comment was made to the poll: Which Itachi is HOTTER? hơn một năm qua by kakuzufangirlie
a comment was made to the poll: If Itachi Uchiha comes back to life, do bạn think he will kill Sasuke to save the village? hơn một năm qua by hinat3125
an answer was added to this question: why did you like itachi uchiha hơn một năm qua by beka_itachi
an answer was added to this question: why did you like itachi uchiha hơn một năm qua by Rejy
a poll đã được thêm vào: If Itachi Uchiha comes back to life, do bạn think he will kill Sasuke to save the village? hơn một năm qua by Catalunya
a question đã được thêm vào: why did you like itachi uchiha hơn một năm qua by itachiuchiha2u2
a pop quiz question đã được thêm vào: who did kil itachi hơn một năm qua by itachiuchiha2u2
a poll đã được thêm vào: Which Itachi is HOTTER? hơn một năm qua by ItachiAdorer88
an icon đã được thêm vào: Itachi hơn một năm qua by ItachiAdorer88