trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

this isnt a câu hỏi but, i came up with these, what do bạn think? Jacob+ Nessie= Jessie Rosalie+Emmett= Rosette

 nessie16 posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

sasie_katje88 said:
very good, there cute,
i think Rosette is a little funny btw,

but if bạn switch Emmett + Rosalie = Emmelie
héhé LOL – Liên minh huyền thoại :D
select as best answer
 very good, there cute, i think Rosette is a little funny btw, but if bạn switch Emmett + Rosalie = Emmelie héhé LOL – Liên minh huyền thoại :D
posted hơn một năm qua 
twilight4ever97 said:
i think that jessie is a little plain but i like rosette. for jacob and nessie maybe nessjae. i dont know.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »