TJ Thyne Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

heart
marvelbonesnerd đã đưa ý kiến …
TJ! How can bạn not tình yêu him đã đăng hơn một năm qua
heart
MaxandMart đã đưa ý kiến …
I tình yêu T.J. Thyne's eyes.
Interesting Fact: T.J. was with DB in "Angel". I think he was in at least 3 episodes. đã đăng hơn một năm qua
katinea4ever đã đưa ý kiến …
am a huge người hâm mộ and i enjoy bạn in bones! đã đăng hơn một năm qua
buffyangel4ever đã đưa ý kiến …
Interesting Fact: T.J. Thyne also played "Stou Lou Who" on "How the Grinch lấy trộm, đánh cắp Christmas" with Jim Carrey. Kinda' comical if bạn think about it!! I think he looks WAY better without the goofy, hair, nose, and teeth!!! đã đăng hơn một năm qua
alisonfaith297 đã đưa ý kiến …
HAPPY 36th Birthday!!!! đã đăng hơn một năm qua