The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "frogs and snails and cún yêu, con chó con dogs' tails"?
Choose the right answer:
Option A Lisbon
Option B Cho
Option C Rigsby
Option D Jane
 Plenilunio posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save