The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Teenagers. I hate questioning teenagers. It's like talking to mud."
Choose the right answer:
Option A Lisbon
Option B Cho
Option C Rigsby
Option D Jane
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save