Susan Boyle Updates

a video đã được thêm vào: Wish bạn Were Here cách đây 2 tháng by tadreamer
a video đã được thêm vào: Susan Boyle - vystoupení s českými titulky hơn một năm qua by jardajagrjenej
a video đã được thêm vào: Susan Boyle - Britains Got Talent hơn một năm qua by jardajagrjenej
a comment was made to the poll: Do bạn think Susan Boyle should have won "Britain's Got Talent"? hơn một năm qua by Ribon95