Stana Katic Pop Quiz

finish this quote "your inspiration might____________
 finish this quote "your inspiration might____________
Choose the right answer:
Option A strike bạn sooner than bạn think
Option B cái tát, đánh đập, cái tát, đánh đập, smack bạn
Option C hit bạn sooner than bạn think
Option D hit bạn
 twifan_209 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save