tạo phiếu bầu

Skins Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị skins số phiếu bầu (1-100 of 2069)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} Sid & Tony
62%
20%
người hâm mộ lựa chọn: {Gen 2} Freddie & Effy
47%
34%
người hâm mộ lựa chọn: {Gen 2} Effy Stonem
56%
28%
người hâm mộ lựa chọn: {Gen 2} James Cook
53%
31%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} cassie ainsworth
51%
26%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 2} james cook
47%
44%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 2} katie fitch
48%
36%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 2} jack o'connell & luke pasqualino
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 2} kaya scodelario
56%
40%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} nicholas hoult
45%
41%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} tony & effy
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} tony & maxxie
44%
39%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 2} cook & naomi
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} michelle & jal
43%
39%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} sid & tony
43%
30%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} chris & jal
43%
35%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} cassie ainsworth
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: {gen 1} tony stonem
71%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Generation
55%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Franky
59%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Rich
77%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Alo
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Matty
77%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Nick
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Alex
50%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Liv
79%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Grace
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Mini
84%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Katie
57%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Emily
60%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Naomi
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: JJ
50%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Freddie
69%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Cook
70%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Anwar
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Sid
68%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Sid
47%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Sketch
89%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Jal
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Pandora
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Michelle
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Cassie
63%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Effy
67%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Maxxie
37%
32%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Maxxie
50%
44%
người hâm mộ lựa chọn: No
53%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Kaya's
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Gen 2
58%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Maxxie (UK)
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Effy (UK)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Chris (UK)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Anwar (UK)
96%
4%
người hâm mộ lựa chọn: Cassie (UK)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Michelle (UK)
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Sid
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Tony (UK)
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Jal (UK)
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: Cassie
47%
21%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: No
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 4x03 Cook
50%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Rise
44%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 3x08 Effy
32%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 2x04 Michelle
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: 1x06 Maxxie and Anwar
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: 2x03 Sid
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1x04 Chris
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: 2x08 Jal
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1x02 Cassie
64%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1x01 Tony
48%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Rise (cook)
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah, it was good.
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Series 2
41%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Megan Prescott
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Michelle
66%
34%
người hâm mộ lựa chọn: That would be great!
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Kaya Scodelario
37%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Megan Prescott
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Effy
47%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Minnie
38%
34%
người hâm mộ lựa chọn: yes !
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Katie Fitch
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Cook&Katie
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: "Because compared to this, I haven’t felt a single f***ing thing in my life"
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: "Remember to aim straight for the tim, trái tim tiếp theo time"
23%
19%
người hâm mộ lựa chọn: "I was perfectly happy killing myself but then bạn asked me to try"
64%
14%
người hâm mộ lựa chọn: "I know bạn tình yêu me, too. And when you’re ready to admit it, come and find me"
48%
26%
người hâm mộ lựa chọn: "It's not about the destination, it's about the journey"
37%
18%
người hâm mộ lựa chọn: "We were better than that"
29%
20%
người hâm mộ lựa chọn: "The moment I saw bạn I knew it'd be the closest I'd ever get to being close"
37%
13%
người hâm mộ lựa chọn: "It's your choice Sid. Everything is your choice. Wake up Sid"
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: "Maybe stories are just stories. hoặc maybe, we can make our life a story"
44%
14%
người hâm mộ lựa chọn: "I do want you. So be brave. And want me back"
38%
17%
người hâm mộ lựa chọn: The Original!!!
45%
39%
người hâm mộ lựa chọn: I'd never go anywhere near him
57%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Mini McGuinness
39%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Generation 2: Katie Fitch
88%
11%