hiển thị số diễn đàn 1-28 trên tổng số chủ đề 28 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
GazettE : 1st Impression of Uruha  VKei_Addict 0 1568 hơn một năm qua
Uruha & English  VKei_Addict 0 1110 hơn một năm qua
GazettE : Place They Don't Like  VKei_Addict 0 1616 hơn một năm qua
Ruki's Interview II  VKei_Addict 0 1201 hơn một năm qua
Aoi x Ruki [The GazettE]  VKei_Addict 0 2384 hơn một năm qua
the GazettE's Excite New năm bình luận 2012  VKei_Addict 0 565 hơn một năm qua
Ruki's tình yêu Interview  VKei_Addict 0 6644 hơn một năm qua
Ruki on Tokyo Dome  VKei_Addict 0 906 hơn một năm qua
Interview/SHOXX vol.139/Sept 2004  VKei_Addict 0 1101 hơn một năm qua
The GazettE and their shocking experiences!  VKei_Addict 0 276 hơn một năm qua
You've released 2 singles, Regret and FITB, so bạn guys can relax a bit, right? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 561 hơn một năm qua
About Reita's fashion...  VKei_Addict 0 932 hơn một năm qua
It's a kinda digressing câu hỏi but does Ruki also do SM ?  VKei_Addict 0 303 hơn một năm qua
Pets~ [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 310 hơn một năm qua
What are bạn currently into right now? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 475 hơn một năm qua
GUREN  VKei_Addict 0 789 hơn một năm qua
Memories of Valentines ngày II  VKei_Addict 0 426 hơn một năm qua
Long-distance relationships as a student  VKei_Addict 0 741 hơn một năm qua
Are bạn concerned about environmental issues?  VKei_Addict 0 766 hơn một năm qua
Your favourite artist?  VKei_Addict 0 715 hơn một năm qua
What's the most reckless thing you've done?  VKei_Addict 0 414 hơn một năm qua
I: A word to your fans.  VKei_Addict 0 399 hơn một năm qua
Reita as a cameraman recording Ruki holding his đàn ghi ta, guitar  VKei_Addict 0 392 hơn một năm qua
Kai's first impression of Ruki  VKei_Addict 0 343 hơn một năm qua
tình yêu  VKei_Addict 0 392 hơn một năm qua
Ruki [The GazettE]  VKei_Addict 0 779 hơn một năm qua
Ruki [The GazettE]  VKei_Addict 0 612 hơn một năm qua
Ruki's Voice!!! :O  ilovethegazette 5 2058 hơn một năm qua