trả lời câu hỏi này

Princess Tiana Câu Hỏi

Is Princess Tiana's dress supposed to be shaped like a lily pad?

 Is Princess Tiana's dress supposed to be shaped like a lily pad?
 pinnacle07 posted hơn một năm qua
next question »

Princess Tiana Các Câu Trả Lời

ciaraloveshair said:
yes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »