Otome Youkai Zakuro Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

heart
malyna_16 đã đưa ý kiến …
hello,i just finished watching the anime and i loved it so much! :) hope there is gonna be a season 2 and thêm những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
lici910 đã đưa ý kiến …
I wonder why there isn't thêm những người hâm mộ -_- this was a wonderful anime loved it!!! There should be thêm fans! đã đăng hơn một năm qua
natural622 đã đưa ý kiến …
I enjoyed every minute...why did it have to be so short T_T đã đăng hơn một năm qua
crying
EmoSasuSaku đã đưa ý kiến …
Wanna watch it sooooooooooo bad DX đã đăng hơn một năm qua
EmoJigokuAi đã bình luận…
Ya did.. And ya cried ALOT.. It was so sad...! 23 những người hâm mộ ..! hơn một năm qua
natural622 đã bình luận…
will there be a season 2? hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã bình luận…
@natural622: I'm not sure.. I think it ended... hơn một năm qua
heart
Justlisten329 đã đưa ý kiến …
awesome anime! just finished it đã đăng hơn một năm qua
heart
Gwiazdeczka đã đưa ý kiến …
Great anime! Can't wait to see tiếp theo episode! đã đăng hơn một năm qua
ginei_werewolf đã bình luận…
same here hơn một năm qua
wakana đã bình luận…
agree^^ hơn một năm qua